Dokumenter og linker

Dersom du skal flytte fra utlandet og til Norge – trenges følgende dokumenter:

  • Innførselsskjema for flyttegods til Norge – klikk her for nedlasting av dokument.
  • Kopi av pass
  • Laste/inventarliste

Når man skal flytte – er det viktig å melde adresseendring til posten. Link til adresseendring på posten – Adresseendring

Du må også huske på å melde flytting til folkeregistret. Ved å følge denne linken kan du melde flytting på nett eller laste ned skjema for flytting: