Flytteforespørsel Express

Hasselberg har designet  Flytteforespørsel Express for deg som vet hvor stort volum det er på flyttelasset og dermed spare tid på utfylling av skjema. Hasselberg Transport er et flyttebyrå med mange flytteoppdrag på kryss og tvers i hele Norge som sikrer rask respons og sikker levering.

Flytteforespørsel
Flytteforespørsel Express

Flytteforespørsel Express

Spar tid på utfylling med Flytteforespørsel Express når du vet størrelsen på flyttelasset i kubikk (m3) og du vil få et raskt prisoverslag på oppdraget og når det kan gjennomføres. Hasselberg Transport er et flyttebyrå med mange flytteoppdrag på kryss og tvers i hele Norge som sørger for rask respons og levering og er Hele Norges Flyttebyrå
Prisestimat forutsetter at antall kubikk er korrekt.

Personalia

Mitt volum (m3)

Flytter fra

Flytter til

Andre tjenester

Hvis du er usikker på hvor stort volum flyttelasset kommer til å bli skal du fylle du ut et mer beskrivende skjema for mer nøyaktig prisestimat av oppdraget Flytteforespørselskjema

Forklaring på beregning av pris med Flytteforespørsel Express

Vårt skjema Flytteforespørsel Express for beregning av flyttekostnader hvor du legger antall kubikk som skal flyttes til en ny bolig, kan variere avhengig av flere faktorer. Her er noen forklaringer på hva som kan påvirke prisen og hvorfor den kan avvike fra den opprinnelige kalkulasjonen:

1. Møblenes størrelse og vekt:
Større og tyngre møbler krever mer plass i flyttebilen og kan øke kostnadene. Hvis møblene er større enn det som ble oppgitt i kalkulasjonen, kan prisen stige.

2. Antall gjenstander: 
Hvis du legger til flere gjenstander eller møbler enn det som opprinnelig ble beregnet, vil det naturligvis øke kostnadene.

3. Spesialgjenstander: 
Noen gjenstander, som pianoer, kunstverk eller antikviteter, krever spesiell behandling og ekstra forsiktighet under flytting. Å legge til slike spesialgjenstander vil øke kostnadene.

4. Flytteavstand: 
Jo lengre avstanden mellom den gamle og den nye boligen er, desto høyere blir normalt kostnadene. Dette inkluderer drivstoff, tid og eventuelle overnattinger for mannskapet.

5. Tilleggstjenester: 
Hvis du velger tilleggstjenester som pakking, demontering, montering eller lagring, vil dette øke kostnadene.

6. Tidspunkt for flytting: 
Prisene kan variere avhengig av sesong og dag i uken. Høy etterspørsel i sommermånedene eller i helgene kan føre til høyere priser.

7. Forsikring: 
Valg av forsikringsdekning kan også påvirke prisen. Mer omfattende forsikring vil naturligvis koste mer.

8. Tilgjengelighet og tilgang: 
Hvis det er begrenset tilgang til den gamle eller nye boligen, for eksempel trange gater eller manglende heis, kan det være behov for ekstra mannskap eller utstyr, noe som kan påvirke prisen.

9. Endringer eller uforutsette hendelser: 
Noen ganger kan uforutsette hendelser som dårlig vær, trafikkproblemer eller tekniske problemer med flytteutstyret føre til forsinkelser og ekstra kostnader.

10. Misforståelser eller feilinformasjon: 
Hvis opplysningene du gir i kalkulasjonsskjemaet er unøyaktige eller ufullstendige, kan det føre til feil prisestimering.

Det er viktig å være ærlig og så nøyaktig som mulig når du gir informasjon til flyttebyrået for å få et mest mulig korrekt prisestimat. Selv om det kan være faktorer som påvirker prisen som er utenfor din kontroll, er det viktig å kommunisere eventuelle endringer eller uforutsette hendelser med flyttebyrået slik at de kan tilpasse tjenestene og kostnadene deretter. 

Flyttebyrået Hasselberg Transport vil sørge for at dine eiendeler er godt ivaretatt gjennom hele prosessen slik at du kan være sikker på at alle eiendelene kommer trygt frem til målet.