Flytteforespørsel

Hasselberg har designet et skjema for flytteforespørsel som vil gi deg et forutsigbart estimat på flyttekostnaden. Etter at du har fylt ut flytteforespørsel vil du motta estimert pris på oppdraget og når du kan forvente at oppdraget er utført. Vi har mange flytteoppdrag og biler i hele Norge som sikrer rask respons og levering.

Hvis du vet hvor stort volum du har på flyttelasset kan du heller benytte Flytteforespørsel Express for enda raskere prisestimat. 

Flytteforespørsel
Flytteforespørsel

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

ESTIMERT VOLUM

Personalia

Flytter fra

Flytter til

Andre tjenester

Forklaring på beregning av prisen

Vårt skjema for flytteforespørsel for beregning av flyttekostnader hvor du legger inn ulike møbler og gjenstander som skal flyttes til en ny bolig, kan variere avhengig av flere faktorer. Her er noen forklaringer på hva som kan påvirke prisen og hvorfor den kan avvike fra den opprinnelige kalkulasjonen:

1. Møblenes størrelse og vekt:
Større og tyngre møbler krever mer plass i flyttebilen og kan øke kostnadene. Hvis møblene er større enn det som ble oppgitt i kalkulasjonen, kan prisen stige.

2. Antall gjenstander: 
Hvis du legger til flere gjenstander eller møbler enn det som opprinnelig ble beregnet, vil det naturligvis øke kostnadene.

3. Spesialgjenstander: 
Noen gjenstander, som pianoer, kunstverk eller antikviteter, krever spesiell behandling og ekstra forsiktighet under flytting. Å legge til slike spesialgjenstander vil øke kostnadene.

4. Flytteavstand: 
Jo lengre avstanden mellom den gamle og den nye boligen er, desto høyere blir normalt kostnadene. Dette inkluderer drivstoff, tid og eventuelle overnattinger for mannskapet.

5. Tilleggstjenester: 
Hvis du velger tilleggstjenester som pakking, demontering, montering eller lagring, vil dette øke kostnadene.

6. Tidspunkt for flytting: 
Prisene kan variere avhengig av sesong og dag i uken. Høy etterspørsel i sommermånedene eller i helgene kan føre til høyere priser.

7. Forsikring: 
Valg av forsikringsdekning kan også påvirke prisen. Mer omfattende forsikring vil naturligvis koste mer.

8. Tilgjengelighet og tilgang: 
Hvis det er begrenset tilgang til den gamle eller nye boligen, for eksempel trange gater eller manglende heis, kan det være behov for ekstra mannskap eller utstyr, noe som kan påvirke prisen.

9. Endringer eller uforutsette hendelser: 
Noen ganger kan uforutsette hendelser som dårlig vær, trafikkproblemer eller tekniske problemer med flytteutstyret føre til forsinkelser og ekstra kostnader.

10. Misforståelser eller feilinformasjon: 
Hvis opplysningene du gir i kalkulasjonsskjemaet er unøyaktige eller ufullstendige, kan det føre til feil prisestimering.

Det er viktig å være ærlig og så nøyaktig som mulig når du gir informasjon til flyttebyrået for å få en mest mulig korrekt prisestimering. Selv om det kan være faktorer som påvirker prisen som er utenfor din kontroll, er det viktig å kommunisere eventuelle endringer eller uforutsette hendelser med flyttebyrået slik at de kan tilpasse tjenestene og kostnadene deretter.