Tips til pakking av flyttegods

  • Bruk ulike størrelser på eskene – store esker for lette ting – små esker for tunge ting.
  • Eskene bør ikke veie mer enn 25 kg.
  • Eskene må fylles helt opp – dette for å bli mest mulig stabil.
  • Merk eskene godt med hva de inneholder – dette er viktig for riktig stabling på flyttebilen- samt levering til riktig rom i ny bolig.
  • Unngå å blande ulikt innhold i samme eske – f.eks bøker og glass bør ikke pakkes i samme eske. Dette fordi innholdet tåler forskjellig belastning.
  • Brannfarlige/etsende stoffer, beholdere for væske bør ikke pakkes sammen med annet flyttegods.
  • Dette på grunn av fare for søl og forsikringsmessige forhold.
  • Tape igjen eska når den er full. Ikke bruk esker uten lokk.
  • Ikke pakk så mye i esken at det blir kul på lokket.
  • Klær kan pakkes i søppelsekker – bruk da gjerne 2 sekker utenpå hverandre slik at det er mindre sjanse for at klær kan ramle ut.