Timeplan for flytteprosessen – Hvor og når begynner jeg?

Hvor tidlig man må være ute når man skal flytte avhenger av hvor langt man skal flytte. Skal man flytte internt i samme by kan det være tilstrekkelig å bestille flytting et par uker før flyttingen skal skje. Skal du derimot flytte f.eks fra Nord-Norge til Sør-Norge bør du ha inne en bestilling ca. en mnd før flyttingen skal utføres. Ved flytting til/fra utlandet anbefaler vi at du er enda tidligere ute.

Tips til pakking av flyttegods

 • Bruk ulike størrelser på eskene – store esker for lette ting – små esker for tunge ting.
 • Eskene bør ikke veie mer enn 25 kg.
 • Eskene må fylles helt opp – dette for å bli mest mulig stabil.
 • Merk eskene godt med hva de inneholder – dette er viktig for riktig stabling på flyttebilen- samt levering til riktig rom i ny bolig.
 • Unngå å blande ulikt innhold i samme eske – f.eks bøker og glass bør ikke pakkes i samme eske. Dette fordi innholdet tåler forskjellig belastning.
 • Brannfarlige/etsende stoffer, beholdere for væske bør ikke pakkes sammen med annet flyttegods.
 • Dette på grunn av fare for søl og forsikringsmessige forhold.
 • Tape igjen eska når den er full. Ikke bruk esker uten lokk.
 • Ikke pakk så mye i esken at det blir kul på lokket.
 • Klær kan pakkes i søppelsekker – bruk da gjerne 2 sekker utenpå hverandre slik at det er mindre sjanse for at klær kan ramle ut.

Dokumenter og linker

Dersom du skal flytte fra utlandet og til Norge – trenges følgende dokumenter:

 • Innførselsskjema for flyttegods til Norge – klikk her for nedlasting av dokument.
 • Kopi av pass
 • Laste/inventarliste

Når man skal flytte – er det viktig å melde adresseendring til posten. Link til adresseendring på posten – Adresseendring

Du må også huske på å melde flytting til folkeregistret. Ved å følge denne linken kan du melde flytting på nett eller laste ned skjema for flytting: